INFORMATION VEDRØRENDE OPERATIONER I NARKOSE

For at I kan være forberedte indfor den forestående operation, beder vi Jer om at læse følgende grundigt.


Gældende fasteregler for børnene:

• Indtil 1 time før anæstesiinduktion må barnet drikke vand, saftevand, sukkervand og frugtjuice uden frugtstykker

• Indtil 3 timer før anæstesiinduktion må barnet få modermælk

• Indtil 4 timer før anæstesiinduktion må barnet få modermælkserstatning

• Indtil 6 timer før anæstesiinduktion må barnet spise og drikke normalt

Unødvendige lange fastetider til børn bør så vidt muligt undgås.
Raske børn bør opfordres til at drikke klar væske (vand med eller uden sukker, frugtjuice uden frugtkød) op til en time før anæstesi.

I tilfælde af at dette ved en fejltagelse ikke kan overholdes, bedes I ringe afbud og få aftalt en ny operationstid (der er betydelig øget risiko ved narkose i så fald) .

Ved alle typer af operationer anbefales paracetamol efter vægt angivet på pakningen og gives ca. 2 timer før operationen. Alle andre former for medicin gives kun efter aftale.


Sygdom:
Ved pludselig opstået sygdom bedes du kontakte os for at høre om operationen skal udsættes. En let forkølelse eller mellemørebetændelse er sædvanligvis uden betydning.

Ved mere alvorlig sygdom som f.eks hjertesygdom, sukkersyge, epilepsi eller lignende bør indgrebet eventuelt foregå på sygehuset.


Transport:
Vi anbefaler at 2 voksne ledsager jeres barn til og fra klinikken. I bedes ikke forlade klinikken under operationen.

I udskrives først fra klinikken, når jeres barn er vågent, men vil da stadig være påvirket efter narkosen.


Bedøvelse:
Narkoselæge Elke Knoke foretager bedøvelsen.

I er med på operationsstuen indtil jeres barn sover. Under selve operationen er der ikke mulighed for at deltage.


Opvågning:
Her er I sammen med jeres barn igen. Der er ved opvågningen en klinikassistent hos Jer indtil barnet er vågent.

Ørelægen udskriver og undersøger barnet inden I tager hjem.


Blødning:
Efter fjernelse af "polypper" kan der være enkelte mørke opkastninger hvilket er normalt forekommende.

Ved vedvarende frisk blødning fra svælget eller vejrtrækningsbesvær skal I kontakte klinikken eller vagthavende ørelæge, Sønderborg Sygehus (79 97 00 00).


Mad:
Ved hjemkomst fra klinikken giver I lidt koldt vand, saft eller sodavandsis. Ved eventuel opkastning ventes 5-10 min. før der prøves med lidt vand igen.

Efter dræn indlæggelse er børnene som regel "friske"  igen efter et par timer.

Ved "fjernelse af polypper" kan der gå nogle timer hvor koldt vand, saft og is er foretrukket af jeres barn.

Sidst på eftermiddagen vender appetitten som regel tilbage.


Dagen derpå:
Efter drænindlæggelse kan jeres barn møde i institution dagen efter.

Efter fjernelse af "polypper" tilråder vi at barnet holdes hjemme dagen efter også.